បទយកការណ៍កសិកម្ម៖ ផលិតកម្មកែឆ្នៃធ្វើតំណាប់ស្វាយកែវរមៀត នៅ ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ