របាយការណ៏ប្រចាំខែ៨.២០១៨​ របស់នាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល

ចេញ​ផ្សាយ​ ២៧ សីហា ២០១៨ 5565

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

3

​​​នាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល​

     ការិយាល័យរដ្ឋបាល     

លេខៈ                                ករប                                                                                              ​​​​  ថ្ងៃ           ខែស្រាពណ៏ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស២៥៦២

                                                                                                            រាជ​ធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី                ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

 

សូមគោ​រពជូន

លោកប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល

 

កម្មវត្ថុ៖ ​​របាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពការងារប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

        សេចក្តីដូចមានក្នុងកម្មវត្ថុខាងលើ ខ្ញុំសូមជម្រាបជូន លោកប្រធាន មេត្តាជ្រាបថា អនុវត្តតាមកម្មវិធី​នយោបាយ​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល និង​ទិសដៅ​ការងារ​របស់​ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ការិយាល័យ​រដ្ឋបាលបានខិតខំបំពេញតួនាទីយ៉ាងសកម្ម ដោយបានប្រមូលផ្តុំកម្លាំង​មន្រ្តីរាជការ​បំពេញ​ការងារប្រកបដោយការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ជា​​សំខាន់​លើផ្នែក​គ្រប់គ្រង​លិខិតចេញ-ចូល ផលិតឯកសារ រៀបចំឯកសារ បញ្ជូនលិខិត ផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ និងគោលការណ៍​ផ្សេងៗរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទដោយ​ទទួលបាន​លទ្ធផល​ដូចខាងក្រោម៖

-ការងាររដ្ឋបាលនិងរបៀប

ក/ផ្នែកទទួលលិខិតចូល

- ទទួលពីក្រសួងផ្សេងៗ ស្ថាប័ននានាបានចំនួន ២ ៣៦១ច្បាប់ ក្នុងនោះខែសីហា មានចំនួន ៣៨៤ច្បាប់

- ទទួលពីអង្គភាពក្រោមឱវាទបានចំនួន ២ ៥៤៤ច្បាប់ ក្នុងនោះខែសីហា មានចំនួន ៥០៩ច្បាប់

- ទទួលពីរាជធានី ខេត្តបានចំនួន ១ ០៧២ច្បាប់ ក្នុងនោះខែសីហា មានចំនួន ២៨៥ច្បាប់

ខ/ផ្នែកចរន្ត និងផលិតឯកសារ

ក្រោយពីទទួលបានលិខិតចូលពីក្រសួង ស្ថាប័ន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទរួចការិយាល័យរដ្ឋបាលបាន​ចាត់ចែង​ដូចខាងក្រោម៖

- រៀបចំចាត់ចែងក្នុងក្រសួង (ដីការអម លិខិត និងចម្លងជូន)

- ឆ្លើយតបទៅស្ថាប័ន និងក្រសួងនានា

- កំពុងចរន្តបន្ត និងព្រាងលិខិត

- បញ្ជូនទៅតាមអង្គភាពអមទីស្តីការក្រសួងដើម្បីចាត់ការបន្ត

- ពិនិត្យផ្តល់យោបល់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ

- សម្របសម្រួលសុំយោបល់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន និងថ្នាក់ដឹកនាំ

- រៀបចំជាលិខិតឆ្លើយតបទៅក្រសួង ស្ថាប័ន និងអង្គភាពផ្សេងតាមការសម្រេចរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី

- សម្របសម្រួលដល់ការចូលរួមប្រជុំរបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទ និងថ្នាក់ដឹកនាំ

- រៀបលិខិតអញ្ជើញប្រជុំជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

- រៀបចំលិខិតជូនពរ និងប្រកាសព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម

- រៀបលិខិតបញ្ជាបេសកម្មជូនថ្នាក់ដឹកនាំ អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងក្រុមការងារផ្សេងៗ ដែលដឹកនាំដោយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

- ផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីជូនដំណឹង សារាចរ និងសេចក្ដីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង​ កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងអង្គភាពក្រោមឱវាទ

- សម្របសម្រួលរៀបចំសុន្ទរកថាជូនថ្នាក់ដឹកនាំ។

គ/ផ្នែកចុះលិខិតចេញ

- បញ្ជូនទៅក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗ អង្គភាពក្រោមឱវាទ និងរាជធានី-ខេត្ត ចំនួន៨ ២៣១ច្បាប់ ក្នុងនោះ​ខែសីហា មានចំនួន១ ៦៨៧ច្បាប់

- លិខិតចម្លងចំនួន១៥៥ច្បាប់ ក្នុងនោះខែសីហា មានចំនួន៣៣ច្បាប់

- សេចក្តីសម្រេច និងប្រកាសមានចំនួន៣៤៥ច្បាប់ ក្នុងនោះខែសីហា មានចំនួន៧៦ច្បាប់។

ឃ/ផ្នែកកុំព្យូរទ័រ និងម៉ាស៊ីនថតចម្លង

- ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនៅការិយាល័យរដ្ឋបាលអាចដំណើការបានចំនួន១០គ្រឿង

- ម៉ាស៊ីនថតចម្លងមានចំនួន០១គ្រឿង។

ង/ផ្នែកសរុប

- ចូលរួមធ្វើកំណត់ហេតុក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរនាយកដ្ឋាននានាតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកសិកម្ម

រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងក្រុមការងារផ្សេងៗ

- បានធ្វើការបូកសរុបរបាយការណ៍ប្រចាំខែ ឆមាស និងឆ្នាំ ​របស់ក្រសួងយ៉ាងទៀងទាត់ និងបញ្ជូនទៅ​ តាមគោលដៅបានទាន់ពេលវេលា។

២. បញ្ហាប្រឈម

- អង្គភាពក្រោមឱវាទមួយចំនួនផ្ញើររបាយការណ៍មកយឺតយ៉ាវជាហេតុធ្វើឱ្យការិយាល័យរដ្ឋបាលពិបាក

រៀបចំរបាយការណ៍សម្រាប់ក្រសួង

- ខ្វះការសហការពីអង្គភាពមួយចំនួនលើការចរាចរលិខិតដែលត្រូវចាត់ការបន្ទាន់

- អង្គភាពមួយចំនួនពុំមានមន្រ្តីប្រចាំការនៅតាមការិយាល័យរដ្ឋបាល

- ក្រុមការងារមួយចំនួនដែលមានសមាសភាពចូលរួមពីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅតែប្រគល់

ការងារដល់ការិយាល័យរដ្ឋបាលមុខការជំនួស

- ម៉ាស៊ីនហ្វូតូកូពីតូច ពិបាកក្នុងការថតចម្លងឯកសារមិនទាន់ពេលវេលាឆាប់ខូច ព្រោះឯកសារដែលត្រូវថត

ចម្លងមានចំនួនច្រើនលើសលុប

- ខ្វះសម្ភារការិយាល័យមួយចំនួនដូចជា តុ ទូឯកសារ កៅអីកុំព្យូរទ័រនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងការិយាល័យ

- សំណើសុំជួសជុលផ្សេងៗបានដោះស្រាយយឺតយ៉ាវ

- ការិយាល័យមួយចំនួនពុំបានផ្ញើរបាយការណ៍ដល់ការិយាល័យដើម្បីសរុប

- នៅតាមអង្គភាពមួយចំនួនបានយកលិខិតប្រជុំមកទុកនៅការិយាល័យរដ្ឋបាលឱ្យផ្ញើជូន។

៣.សំណូមពរ

- ជួយជំរុញដល់ការស្នើសុំជួសជុល កុំព្យូរទ័រ និងម៉ាស៊ីនថតចម្លងឱ្យបានរហ័សទាន់ពេលវេលា

- ស្នើសុំតុ ទូឯកសារ និងកៅអីបន្ថែម។​

-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

សរុបមកក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨នេះក្រោមការដឹកនាំ ណែនាំរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការ​រដ្ឋបាល រួមផ្សំនឹងការយកចិត្តទុកដាក់​របស់មន្រ្តីរាជការ​គ្រប់លំដាប់​ថ្នាក់ក្នុង​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល បានធ្វើឱ្យការិយាល័យ​​​​រដ្ឋបាលសម្រេចបាននូវស្នាដៃជាច្រើនក្នុងការងាររបស់ខ្លួន។ ទន្ទឹមនឹងលទ្ធផលសម្រេចបាននេះក៏នៅមាន​ការ​ខ្វះ​ខាត និងអសកម្ម​ដោយ​ស្ថានភាព​ការងារនៅក្នុងការិយាល័យរដ្ឋបាលមានការមមាញឹកច្រើនហើយលទ្ធភាព និង​ធនធាន​មនុស្ស​នៅមានកម្រិតការផ្តល់ឧបករណ៍​សម្រាប់បម្រើការងារ​ផលិតឯកសារនៅ​មានការ​ខ្វះខាត និងមិនទាន់​បានផ្តល់​តាមសំណូមពរនៅឡើយ។

                   អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូម ​លោកប្រធាន មេត្តាជ្រាប​និងផ្តល់នូវអនុសាសន៍​ណែនាំ​ដោយ​ក្តីអនុគ្រោះ។

                   សូម លោកប្រធាន​ មេត្តាទទួលនូវសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំបាទ។

                                                                                                                       ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល

លោកប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាលបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបើកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ២០២០របស់នាយកដ្ឋាន
នារសៀលថ្ងៃពុធ ៩កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល និងសហការី បានអញ្ជើញនាំចង្ហាន់ និងសម្ភារមួយចំនួនមកប្រគេននៅវត្តសេដាសែនជ័យ ឃុំសេដា ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ត្បូងឃ្មុំ៖ នារដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ បិណ្ឌទី៣ ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ៣រោច ខែភទ្របទ...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល និងសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមចែកធាតុចូលកសិកម្មដល់សមាជិកបណ្តុំនៃកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ...
ត្បូងឃ្មុំ៖ នារសៀលថ្ងៃអង្គារ ១៤កើត ខែភទ្របទ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល និងសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីជំរុញវារីវប្បកម្មចែកកូនត្រី និងកូនកង្កែបជូនកសិករ នៅភូមិជីធាង ឃុំសេដា ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្...
ត្បូងឃ្មុំ៖ នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ១៤កើត ខែភទ្របទ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមទស្សនកិច្ចនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះ គិរីសួគ៌ របស់ក្រុមហ៊ុន...
តាកែវ៖ នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ១៣កើត ខែភទ្របទ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣១...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល និងសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជំរុញវារីវប្បកម្ម ចែកកូនត្រី និងកូនកង្កែបជូនកសិករនៅខេត្តប៉ៃលិន
ប៉ៃលិន៖ នាព្រឹកថ្ងៃសៅរិ៍ ១១កើត ខែភទ្របទ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងចូលរួមអបអរសាទរក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល២០២០
នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទ ៥កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ...
សិក្ខាសាលាស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃការប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រងគេហទំព័ររបស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
សៀមរាប៖ នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ៨រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៩...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងចូលរួមអបអរសាទរក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខែ្មរប្រពៃណីជាតិ
នារសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៥រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃ០៤...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបានអញ្ជើញអមដំណើរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីចូលរួមពិធីបិទសន្និបាតនាយកដ្ឋាននីតិកម្មកសិកម្មនៅខេត្តសៀមរាប
សៀមរាប៖ នារសៀលថ្ងៃចន្ទ ១៣កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានចូលរួមកម្មវិធីសន្និបាតលទ្ធផលដាំដំណាំកសិ-ឧស្សហកម្ម (ដាំកៅស៊ូ) របស់ក្រុមហ៊ុនសមាជិក VGR និងបណ្តាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផ្សេងៗទៀតរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជា
ភ្នំពេញ៖ នារសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៩រោច ខែមាឃ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានអញ្ជើញអមដំណើរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីចូលរួមជាអធិបតីស្តីពីវេទិកាសាធារណៈស្តីពីកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ៧រោច ខែមាឃ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបានអញ្ជើញអមដំណើរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីចុះពិនិត្យមើលការដាំដើមឈើ របស់គម្រោងច្រករបៀងអភិរក្សជីវចំរុះ មហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ និងជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រាងរវាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើ...
មណ្ឌលគិរី៖ នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ៦កើត ខែមាឃ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានអញ្ជើញអមដំណើរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីចូលរួមពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅឆ្នាំ២០១៩របស់មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសា...
មណ្ឌលគិរី៖ នារសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ០៥កើត ខែមាឃ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៩...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបានអញ្ជើញអមដំណើរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីចុះពិនិត្យសភាពការណ៍បង្កបង្កើនផលកសិកម្មដំណាំកាកាវរបស់ក្រុមហ៊ុន KAMKAV ខេត្តមណ្ឌលគិរី
មណ្ឌលគិរី៖ នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ៥កើត ខែមាឃ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៩...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានអញ្ជើញអមដំណើរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីចុះពិនិត្យសភាពការណ៍បង្កបង្កើនផលកសិកម្មដំឡូងបារាំងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី
មណ្ឌលគិរី៖ នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ៥កើត ខែមាឃ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៩...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបានអមដំណើរឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងលោកជំទាវ អញ្ជើញចុះពិនិត្យកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមរបស់ប្រជាកសិករ
នារសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ១៣រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០២...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបានអមដំណើរឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងលោកជំទាវ អញ្ជើញចុះពិនិត្យសភាពការណ៍បង្កបង្កើនផលកសិកម្ម
នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ១៣រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០២...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានអញ្ជើញអមដំណើរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ចូលរួមពិធីបើកពិព័រណ៍ផ្សារណាត់បន្លែសុវត្ថិភាព និងផលិតផលសុវត្ថិភាពក្នុងក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល
នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ១២រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០១...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានចូលរួមពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងមន្រ្តីរាជការនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទឆ្នាំ២០១៩
នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១១រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣១...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបានអមដំណើរឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ចូលរួមពិធីបិទសន្និបាទបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដ...
នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ០៥រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានចូលរួមវេទិកាសាធារណៈជាមួយក្រុមហ៊ុនសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ៩កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបានអញ្ជើញអមដំណើរឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យដារលានប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
នារសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ៧កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល បានអមដំណើរ ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងគណៈប្រតិភូរបស់ក្រសួង បានអញ្ជើញចុះមកពិនិត្យការងារបង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាកសិករនៅស្រុកកំពង់សៀម...
នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ ១៣រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៤...
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងចូលរួមអបអរសាទរក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល២០១៩
ដោយបានទទួលការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម...
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វេង សាខុន និងគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងស្តង់ពិព័រណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នៅវិមានអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយ ឈ្នះ...
នៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍៥រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៧ខែធ្នូ...
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី វេង សាខុន និងគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញត្រលប់មកពីទស្សនកិច្ច នៅខេត្ត Hubei នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាព
នៅល្ងាចថ្ងៃចន្ទ ២រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៤...
សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីកៅស៊ូ
នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ១០កើតខែមិគសិរ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧...
កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល
នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទ ១១រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៣...
ពីធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៏លើកទី៤០ទិវាកំណើតរណសិរ្យសាមគ្គី អភិវឌ្ឍន៏មាតុភូមិ
ពីធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៏លើកទី៤០ទិវាកំណើតរណសិរ្យសាមគ្គី អភិវឌ្ឍន៏មាតុភូមិ...
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរៀបចំដោយអគ្គាធិការរដ្ឋាន...
ប្រជុំពិផាក្សាការងារស្វែងយល់អំពីសក្តានុពល ក្នុងការវិនិយោកក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នៅទីស្តីការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ វេលាម៉ោង១៥ៈ០០រសៀល ថ្ងៃច័ន្ទ...
ពីធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាព័ត៏មានទីផ្សាកសិកម្ម
ពីធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាព័ត៏មានទីផ្សាកសិកម្ម ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម...
ប្រជុំពិភាក្សាការងារក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិក-អាស៊ានប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា រួមជាមួយតំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃពុធ ៩រោច...
ដើម្បីផ្សាភ្ជាប់លទ្ធផលនៃជំនួបកំពូលរវាងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន...
ពីធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងមន្រ្តីរាជការ នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ចៃព្រហស្បត៏ ១១កើត ខែភទ្របទ ឆ្នាំច សំរិទ្ខិស័ក ព.ស.២៥៦២ រាធានីភ្នំពេញ...
ពីធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងមន្រ្តីរាជការ ប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើ អនុប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើ...
សិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្តីពីផែនការគ្រប់គ្រងជំងឺម៉ូសាអ៊ិកដំឡូងមីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលត្រូវបានសហការរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់កសិកម្មតំបន់ត្រូពិក នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ...
នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ៩កើត ខែភទ្របទ សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨...
របាយការណ៏ប្រចាំខែ៨.២០១៨​ របស់នាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ 3 ​​​នាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល​ ...
សកម្មភាពចែកអំណោយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ រងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម វេង សាខុន រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងលោកជំទាវ អមដំណើរ ឯកឧត្តម...
ថ្ងៃអាទិត្យ ១៥កើត ខែស្រាពណ៏ ឆ្នាំច សំរឹទ្ឋស័កពុទ្ឋសកតាជ២៥៦១ ត្រូវនិងថ្ងៃទី២៦...
ប្រជុំបូកសរុបលទ្ឋផលការងារប្រចាំឆមាស នៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបានជុំរុញ និងចាត់វិធានឲ្យមន្រ្តីរាជការក្រោមឱវាទ ​​​-ត្រូវបំពេញការងារប្រកបដោយការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ជា​​សំខាន់​លើផ្នែកគ្រប់គ្រងលិខិតចេញ-ចូល...
សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីគោលការវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់លិខិតបទដ្ខានគតិយុត្ត
សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីគោលការវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់លិខិតបទដ្ខានគតិយុត្ត...